Így lehet haldokló szénrégióból válságálló, innovatív régiót csinálni

Írta MTVSZ_Alexa , 2020. július 23. 17:09 , Hozzászólsz?

Címkék: energia bánya bányászat klímavédelem karbonsemleges Bankfigyelő energiaátmenet just transition szénrégió szénkivezetés

 

A Zsil-völgy, Románia leghírhedtebb széntermelő régiója végre igen jó helyzetbe került a helyi közösségeknek és az Európai Unió szénkivezetésre, méltányos átállásra szánt forrásainak köszönhetően. Tanulva a térség fájdalmas múltjából – a '90-es évek tömeges bányabezárásaiból – az aktív helyiek második, ezúttal méltányos átálláson dolgoznak.

zsil_volgy.jpgZsil-völgy

Elhintették a magvakat

2017 decemberében az Európai Bizottság megnyitotta az Uniós Szénrégiók Átmenetének Platformját, amely a szénrégiókat erőforrások és ismeretmegosztás útján segíti függetleníteni a fosszilis tüzelőanyagoktól („szénkivezetés”) az alacsony kibocsátású majd karbonsemleges régiós gazdaság kialakításához úgy, hogy nem hagyják a szénipari vagy más munkavállalókat hátrányos helyzetben (ezért méltányos átállás). A Platform továbbra is útmutatást és szaktanácsadást fog nyújtani az elkövetkezendő években, és mindez jelentős anyagi forrásokkal egészül ki.

A szénkivezetés mozgalom folyamatos megerősítése már 2018 áprilisában kezdetét vette a Zsil-völgyben: a térség ugyanis ekkor csatlakozott az Uniós Szénrégiók Átmenetének Platformjához. A román kormány pedig csodával határos módon nyitott volt a Platformmal való együttműködésre. Nem sokkal később két civilszervezet, a Bankfigyelő és a Greenpeace is szerepet vállalt a helyi közösségek és az európai keretrendszer közötti egyeztetések gördülékeny megvalósításában.

„Akkoriban még csak kevesen tudták, mit is jelent a méltányos átállás, vagy, hogy milyen nagy lehetőségek kopogtatnak majd az ajtón. Ezért igyekeztünk minden információt átadni a közös megegyezés érdekében” – nyilatkozta Alexandru Mustață, a Bankfigyelő méltányos átállás programjának tagja.

2018-tól egészen mostanáig a Bankfigyelő szakemberei a Platform valamennyi ülésén részt vettek Brüsszelben. Az üléseken az alulról felfelé építkező helyi fejlesztések népszerűsítésén dolgoztak és a társadalmi részvétel, a lakosság korai bevonása mellett érveltek, mivel a helyi szereplőket a folyamatból való kiszorulás veszélye fenyegette.

A 2018 májusában a Zsil-völgyben megrendezett Hunyad megyei tanácsüléseken is részt vett a Bankfigyelő, a prefektus, a polgármesterek, valamint a civilek mellett, és sikerült a helyi szereplők között további együttműködéseket kötni.

„Egyes résztvevők, például a szakszervezetek nem voltak biztosak a szándékainkat illetően, de ez várható volt a 2030 előttre szóló uniós szintű szénkivezetési célkitűzésünk miatt. Mi azonban inkább arra koncentrálunk, ami közös bennünk: az elhatározás, hogy el kell kerülnünk egy újabb, tervezetlen átállásból adódó katasztrófát” – nyilatkozta Mustață, majd hozzátette:

„Tekintve, hogy az 1990-es években a régió a szénhez kapcsolódóan 90 ezer embernek adott munkát, ma csak 4 ezernek, a méltányos átállás kezdeményezésben sokan vesznek aktívan részt. A civilek a leglelkesebbek, már a kezdetektől fogva a legfőbb partnereink közé tartoznak. Közülük sok civilszervezetnek több évtizedes tapasztalata van.”

A Bankfigyelő és a helyi közösségek szervezésében két ülés is megvalósult az Európai Alapok Minisztériumának képviselőivel 2018 nyarán, Bukarestben. Ez a minisztérium felel a Platformon megtárgyaltak romániai kivitelezéséért, a Bankfigyelő pedig az alacsony kibocsátású, kevésbé szénfüggő gazdasági átállást szorgalmazza, országos társadalmi részvételi folyamat mellett. Mind a Greenpeace, mind pedig a Zsil-völgyi helyi kezdeményezés szerepvállalói részt vettek a második ülésen.

zsil_volgy_idovonal.pngA Zsil-völgy méltányos átállásának idővonala

 

Izgalmas projektek

2019 áprilisában az Európai Bizottság delegációja ellátogatott a Zsil-völgybe a Bankfigyelő és a Greenpeace Románia szervezésében és velük létrejött a helyi hatóságok, civil szervezetek, szakszervezetek, helyi vállalkozások közötti kerekasztal-beszélgetés. Az ülésen egyfelől az Uniós Szénrégiók Átmenetének Platformja kínálta lehetőségeket vitatták meg, másfelől a közvetlen párbeszédet indított Brüsszel és a Zsil-völgy között.

Az Európai Bizottság tisztviselői két, már folyamatban lévő projekt helyszínét is meglátogatták. Az első Petrila, Románia egyik legrégebbi bányája, amely 1858-ban nyitotta meg kapuit. Itt a Planeta Petrila nevű helyi civilszervezet a bánya (kulturális) örökségének megmentésén és helyreállításán dolgozik. A másik projekt a Noi Orizonturi Alapítvány által a 2000-es évek elején létrehozott hegyi bicikliút Lupeniben, így a festői Zsil-völgyben is lett világszínvonalú (terepi) kerékpárút.

„A Planeta Petrila projekt: Petrila település – vagy akár mondhatjuk, hogy az egész Zsil-völgy – egy új központjáról álmodott kép megtestesülése. A fenntarthatatlan bányászat helyébe új funkciók lépnek: környezetbarát, kulturális, innovatív gazdasági és kutatási projektek” – nyilatkozta Mihai Danciu, a Planeta Petrila építésze.

„Ami 2012-ben még egy lebontásra váró ipari létesítmény volt, mára már az alulról jövő városfejlesztés helyszíne. Bár kezdetben adminisztrációs nehézségekbe ütköztünk, mostanra már a bányakomplexum helyreállításának első szakaszánál járunk. Pályáztunk a felújítás költségeit fedező támogatásra, a projektet a településrendezési tervekhez csatoltuk, illetve a látogatóknak napi tájékoztatókat tervezünk” – tette hozzá Danciu.

zsil_volgy_ion_barbu.jpg

Ion Barbu és műalkotása Petrilában

Már a polgármesterek is érdeklődnek

Bármennyire is fontosak, Románia gazdasága nem alapozhat kizárólag a civil szervezetek projektjeire. A lakosoknak jól fizető állásokra lenne szüksége, ez azonban csak az üzleti infrastruktúrába történő befektetések által valósítható meg.

A régió hat polgármesterének már nem volt újdonság a Bankfigyelő és a Greenpeace által javasolt méltányos átállás fogalma. A szervezetek elősegítették részvételüket a Szénkivezetés Platformon, és az ott elhangzottak felkeltették a helyi vezetők érdeklődését: miként segíthetnének ezek a tervek a változás és a gazdasági több lábon állás elérésében?

A polgármesterek az EU-s Platform 2019 júliusi ülésén aláírták a szénkivezetésről szóló egyetértési nyilatkozatot, ezzel megerősítve, hogy együttműködnek a helyi gazdaság széntől történő függetlenítésében. Az ülés keretében a polgármesterek Klaus Dieter Borchardttal, az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának főigazgató-helyettesével egyeztettek a fejlesztésekhez szükséges erőforrások hiányáról.

A szénkivezetésről szóló nyilatkozat már a gyakorlatban is működik: októberben a hat román polgármester pályázatot nyújtott be az Uniós Szénrégiók Átmenetének Platformja által kínált technikai segítségnyújtásra. Ez a START program része, és segíti az olyan projektek beazonosítását, amelyekből a szénrégió egésze profitálhat.

„Kezd beérni a munkánk, bízunk a jövőben és az Európai Alapokban. (...) Olyan projektekre van szükségünk, amelyek az egész Zsil-völgyre, minden lakosára pozitívan hatnak... Szeretnénk minél nagyobb alapot összegyűjteni erre a kezdeményezésre, hiszen a saját erőforrásaink nem elegendőek” – nyilatkozta Lucian Resmeriță, Lupeni polgármestere egy sajtótájékoztató alkalmával.

Annak érdekében, hogy a szénkivezetés minden lehetséges forgatókönyvét kidolgozzák, a Bankfigyelő és a Greenpeace a Román Gazdaságpolitikai Központot bízta meg a Zsil-völgy makrogazdasági modelljének elkészítésével. A kutatás által öt gazdasági forgatókönyv született meg: kettő beavatkozás nélküli, három eshetőség azonban az újjáépítésé. Az utóbbi három a gazdaság fő ágazataira (mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások) összpontosít, és működőképes, méltányos, valamint fenntartható alternatívát kínál. Ezek megvalósításához szükséges elemek: (szénipari dolgozók) átképzése, a helyi termékek és szolgáltatások versenyképességének növelése, az adminisztratív kapacitás növelése és a fő helyi szereplők közti együttműködés elősegítése.

zsil_volgy_lupeni.jpg

Lucian Resmeriță, Lupeni polgármestere beszédet tart a Bankfigyelő és a Greenpeace közös tanulmányának bemutatásakor

 

A két szervezet 2019 szeptemberében mutatta be a kutatás tanulmányát, „Hunyad megye méltányos átállása – a gazdaság igazságos és fenntartható diverzifikációja” címmel. Mivel az eredmények mind a helyi hatóságok, mind pedig a kormány számára fontosak voltak, ismertetésükre a Bankfigyelő és a Greenpeace két eseményt is szervezett. Az elsőt a Zsil-völgyi Lupeniben tartották meg, a helyi polgármesterek, megyei képviselők, civil szervezetek, a sajtó, valamint a helyi vállalkozások képviselőinek részvételével. A második helyszín Bukarest volt, ahol mind a kormánytisztviselők, mind pedig a szakszervezetek és civilek is megjelentek az eseményen. Közép-kelet-európai szénrégiókból is érkeztek előadók, akik a régiójuk kihívásairól és a pozitív tapasztalataikról egyaránt beszámoltak.

A Zsil-völgyi kezdeményezés részeként 2019 végén az Európai Alapok Minisztériuma egy pályázatot is benyújtott az EU-hoz az átállás technikai segítségnyújtására, hogy ki tudják dolgoztatni a megfelelő átállási stratégiát. A kiválasztott szaktanácsadó a PricewaterhouseCoopers (PwC) lett. A vállalat nemrégiben dolgozott ki hasonló stratégiát Felső-Nyitra szénrégió térségére Szlovákiában, ami jó gyakorlatot mutat a tervezési folyamatba való széleskörű társadalmi részvételről. A PwC képviselői úgy nyilatkoztak, hogy figyelembe veszik a Bankfigyelő és a Greenpeace által közösen publikált tanulmányban leírtakat.

2019 decemberében a civilek hivatalos koalíciót alkottak „Jiu Valley Involved” (Szerepvállalás a Zsil-völgyért) néven. Céljuk a völgy fenntartható fejlődésének támogatása nem csupán az átállás folyamatában, hanem egyéb helyi közösségi kihívásokban is.

A koalíció egy, a PwC-vel közös találkozó összehívását kérte 2020 januárjában, a tanácskozások pedig azóta is rendszeresek: „A PwC képviselői nyitottak voltak a koalíció javaslatára, irányelvük megegyezik a szervezeteinkével. (...) A Jiu Valley Involved (Szerepvállalás a Zsil-völgyért) részéről hét képviselő tárgyalt a tanácsadócéggel: mindkét fél részéről fennáll az igény egy valódi alulról építkező, minden helyi civil szereplőt bevonó konzultációra. Így a készülő stratégia valóban a helyi közösségé és minden érintett régiós lakos lehetőséget kaphat véleményének kinyilvánítására.”

zsil_volgy_polgarnesterej.jpgZsil-völgyi polgármesterek a Szénkivezetésről szóló egyetértési nyilatkozat aláírásakor Brüsszelben

Körvonalazódnak a nemzeti tervek

A COVID-19 világjárvány és az ebből következő lezárások többek között a Platform üléseinek elhalasztását is eredményezték. Mindezek ellenére a PwC töretlenül dolgozott az átállási stratégián, majd idén márciusban kiadta az első tervezetét nyilvános társadalmi konzultációra.

A konzultáció első fázisában két hétig online üléseket tartottak civilszervezetek és vállalatok képviselőinek részvételével. Ebben a szakaszban a méltányos átállás legfőbb akadályait és lehetőségeit tárgyalták meg. A következőkben a helyi közigazgatással, a kormánnyal, illetve remélhetőleg a völgy lakosaival történik majd egyeztetés. Bár a konzultáció résztvevői hajlamosak voltak a térség bányászati örökségére és a korábbi kudarcba fulladt fejlesztési stratégiákra koncentrálni, nagy érdeklődést mutattak az új kezdetet ígérő projektek iránt. Ezek négy, igen fontos területet érintettek: az infrastruktúra, a gazdasági diverzifikáció, a helyi örökség, valamint az egészséges és fenntartható életminőség. A turizmusról és az infrastruktúráról szóló tárgyalásokkor a környezet és a régió természeti szépségeinek megőrzése is központi szerepet kapott. A résztvevők egyhangúlag megegyeztek, hogy ez a szempont a Zsil-völgyben történő jövőbeli fejlesztések alapköve kell, hogy legyen.

Ezzel egyidejűleg az Európai Alapok Minisztériuma nyilvánosságra hozta az első, méltányos átállással kapcsolatos pénzügyi program tervezetét. Uniós források: 2021 és 2027 között a román Méltányos Átállás Operatív Program kedvezményezettjei a szénkivezetésben résztvevő régiók – Hunyad (Zsil-völgy) és Gorj megyék – mellett a karbon-intenzív román térségek lesznek. A program keretében kis- és középvállalkozások létrejöttéhez és meglevők erősítéséhez szeretnének hozzájárulni a kutatás, a zöld energia és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének területén. Cél továbbá a munkaerő átképzése, illetve új munkahelyek teremtése. A végleges tervek 2021 áprilisára készültek el, júniusi jóváhagyásra.

18 tagállam nyújtott be támogatási kérelmet szénrégiós méltányos átállási (szénkivezetési) terveikhez - köztük Románia (és Magyarország is az Észak-magyarországi szénrégióra - szerk.) - 2020 májusban az Európai Bizottság valamennyit jóváhagyta. Terveik elkészültével a tagállamok hozzáférést kapnak a Méltányos Átállási Mechanizmus alapjához. A folyamat már zajlik: a Zsil-völgy egészen 2020 végéig részesül technikai segítségnyújtásban. (Várhatóan Észak-Magyarországhoz hasonlóan, év végéig kell elkészítenie és benyújtania a régiós szénkivezetési tervet. - szerk.)

A felsorolt fejlesztések és a helyi közösség elkötelezettsége alapján a völgy sikeresen halad a méltányos átállás, újjáépítés útján. A térség tíz éves időszakra szóló szénkivezetési terve egy tisztább, válságálló és méltányos, alacsony kibocsátású gazdaság alapjait fekteti le.

Az eredeti szöveget írta: Raluca Petcu (Bankfigyelő, Románia), Dan Dobre és Alexandru Mustață közreműködésével

Fordította: Busi Bernadett

Fotók

Címfotó: Az Európai Bizottság küldöttjeinek látogatása a Zsil-völgyben. A Planeta Petrila részére készítette: Andrei Duda. Forrás. A Bankfigyelő részére Ion Barbu fotóját készítette: Adrian Catu. A cikkben szereplő többi fénykép a Greenpeace és a Bankfigyelő által készült.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://mtvsz.blog.hu/api/trackback/id/tr7816043530

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

MTVSZ blog

A Magyar Természetvédõk Szövetsége (MTVSZ) blogbejegyzései.

Hozzászólások

Címkék

1% (1) 7tévhit klímaváltozásról (1) adócsalás (2) adóelkerülés (1) adóigazságosság (3) adományozás (1) adóparadicsomok (2) Ág (1) Agent Orange (1) agroökológia (11) agroüzemanyagok (3) Agua Zarca (1) akció (5) akciónk (2) aktivizálódj (34) aláírásgyűjtés (5) Álló szikla (1) alma (1) aranybánya (2) atom (4) atomerőmű (5) Aurul (3) Ausztria (1) autóipar (2) autómentes nap (1) Bankfigyelő (5) bankok (3) bánya (9) bányaprojekt (3) bányászat (3) barátai (1) Belgium (2) beporzók (14) Berlin (1) Berta Cáceres (2) BindingTreaty (8) biodiverzitás (5) biogazdálkodás (1) biokert (2) biológiaisokféleség (1) biomassza (3) bólintsrá (1) borsod fejlesztéséért (6) börzsőny (1) büntetlenül (5) Cambridge (1) cancún (20) CETA (12) Chevron (1) chillout (1) cián (3) ciánszennyezés (4) Ciolos (1) cop16 (20) cop17 durban (5) cop18 doha (3) cop19 varsó (1) COP21 Párizs (8) cop21 Párizs (1) cop23 (1) COP24 (1) corporate capture (1) croissant (1) csarna völgy (1) cseh (1) cselekedj (4) cseresznye (1) csernobil (2) cunami (1) Davos (1) demokrácia (1) Derekegyház (1) dieselgate (1) dió (1) divestment (1) dohányipar (1) e-Figyelő (1) EBRD (4) eFigyelő (1) EFSA (1) egészség (2) égetés (1) éghajlat (4) éghajlatváltozás (50) éghajlatvédelem (12) éghajlatvédelmi törvémy (1) EIB EBRD (1) élelmiszer-önrendelkezés (24) élelmiszerbiztonság (1) élelmiszer önrendelkezés (1) életigenlő (7) életigenlők (1) életigenlőkaláka (4) életmód (2) ellenállás (1) Elosztó (1) elosztó (1) emberiség elleni bűntett (1) emberi jogok (3) endokrin (1) energia (46) energiaátmenet (15) energiabiztonság (6) energiahatékony (1) energiahatékonyság (4) energiapolitika (4) energiaszegénység (5) energiatakarékosság (22) energiatudatosság (11) Energia CHarta (1) energia demokrácia (2) energia kutatás (1) ENSZ (4) épület (1) erdő (2) erdőkertek (1) eredményhirdetés (1) erkölcs (1) értékelés (6) értékrendszer (1) esőerdők (1) EU (10) Európai Bíróság (3) Európai Bizottság (3) Európai Parlament (5) európai polgári kezdeményezés (3) Európai Unió (4) eu elnökség (1) eu költségvetés (3) fa (1) falusi önkormányzatok (1) fejlesztés-finanszírozás (1) fejlődő országok (1) fekete kígyó (4) felmérés (1) felújítás (4) felvonulás (1) fenntarthatóság (6) fenntartható vidékfejlesztés (1) fesztivál (1) fiatal föld barátai (4) film (2) fogyasztás (10) föld (2) földhő (1) földrengés (2) földspekuláció (1) földszerzés (1) földtörvény (1) földzsákmánylás (7) Föld Barátai (14) föld barátai (27) föld napja (1) folyószabályozás (1) fórum (1) fotó (1) Fukuoka (1) fukusima (2) fűszernövények (2) fűtés (6) Gaia könnycseppjei (1) Game over (1) gáz (3) gazdasági (1) gázvezeték (1) Genf (3) génmanipuláció (2) génmódosítás (5) génpiszka (17) glifozát (4) globális akciónap (1) globalizáció (13) GMO (3) GMO-Kerekasztal (1) gólya (1) gömörszőlős (1) Green-Go (1) greenrecovery (1) gyógyászat (1) gyógynövények (2) gyomirtó (5) gyulaiiván (2) gyümölcsészet (2) gyümölcsfa (1) hajtóerők (1) hatásvizsgálat (1) háztartás (5) hellókarácsony (1) helyi hős (1) helyreállítás (1) hitel (2) Hófehérke (1) Hollandia (1) Honduras (1) honlapajánló (2) hulladék (2) hülyeség kora (1) IARC (2) ICS (3) igazságosság (2) ingyenhitel (1) írd alá (8) ISDS (13) itt az idő (1) japán (1) javíthatóság (1) jelentés (3) jó példák (1) just transition (10) kaláka (1) Kalifornia (1) kályha (2) karbonsemleges (3) Karl Bär (1) kártevő (1) katasztrófa (1) katonaság (1) Katowice (1) kazán (1) Ken Saro-Wiwa (1) képek (4) kert (1) késés (1) kiadvány (1) kibocsátás (2) Kína (1) Kishantos (3) kitermelőipar (1) klíma (9) klímahét (5) klímaper (1) klímapolitika (36) klímasemlegesség (4) klímatörvény (5) klímavédelem (7) klíma igazságoság (6) klórozott csirke (1) költségek (4) konferencia (23) konyha (1) könyv (1) konzultáció (1) kőolaj (3) környezeti-társadalmi károk (1) közmeghallgatás (1) közösségépítés (10) közösségi energia (18) közösségi kert (1) kukorica (1) kutatás (2) lakosság (2) land grab (7) Lechner Judit (1) légszennyezés (2) lengyel (1) levegő (1) levegőminőség (1) levél (2) lignit (5) lobbi (1) luxleaks (1) magvetés (2) MakeICTfair (2) Malmström (2) marco jelenti (19) Megnette (1) megújuló energia (14) méhek (14) méhlegelő (1) méltányosátállás (1) mérés (1) Merkel (1) mese (1) mezőgazdaság (3) MFB (1) MIC (1) millenniumi celok (2) mintaprojekt (1) Miskolc (2) Mongólia (1) Monsanto (3) Monsanto Tibunal (1) mtvsz (1) MTVSZ (22) multik (3) NAFTA (2) napelem (4) naperőmű (2) Natura2000 (1) nemzetek feletti vállalatok (3) nemzeti parkok (1) nemzetközi egyezmény (4) Nemzetközi Energiaügynökség (1) Nigéria (3) Nnimmo Bassey (1) no2ISDS (2) növények (1) növényvédőszerek (9) no gmo (1) nyári tábor (1) nyeleni europe forum (1) nyersanyagok (1) nyílt (1) offsetting (1) ogoni törzs (1) ökocídium (1) ökofilmklub (1) ökológiai lábnyom (1) ökológiai válság (1) ökolokalizmus (1) olajpálma (1) olajszennyezés (3) olajvezeték (3) Olaszország (1) olkiluoto 3 (1) OLP (1) olvasókör (1) önkénteseink (2) önrendelkezés (3) orgona (1) Otthon Melege (2) Paks (1) palagáz (1) pálmaolaj (1) pályázat (7) Párizsi Megállapodás (2) pénz (3) PeoplesBudget (1) permakultúra (5) petíció (31) Philip Morris (1) PM (2) polgármester (1) pottyondyákos (1) Pozsony (1) program (1) programajánló (2) pro natura svájc (1) radioaktív (2) rákkeltő (2) reaktor (3) regionális fejleztés (2) rekultiváció (1) reménysugár (1) rendszerszintű változás (3) riadólánc (1) RightToRepair (1) Rio+20 (1) romániai ősz (1) Roundup (2) rovarok (1) Rovar Atlasz (1) Sandisk (1) SDG (1) Seattle (1) Seralini (1) shell (1) Shell (4) Sigmar Gabriel (2) SLAPP (1) Slow Food (1) sóder (1) SSD (1) Standing Rock (4) StopISDS (2) StopTTIP (20) Stop Corporate Impunity (4) strukturális alapok (2) sugárzás (2) system change (2) szabadkereskedelem (26) szállópor (1) szalmaépítészet (4) szavazás (2) szelence (1) szén (1) szénerőmű (6) szénkivezetés (10) szénmentesítés (2) szennyezés (2) szénrégió (7) szilárdtüzelés (2) szmog (1) szociális (1) szökőár (1) szólásszabadság (1) szörp (1) tájfajták (2) talaj (1) talajpusztulás (2) tanulmány (1) tanulmányút (1) távhő (1) technológia (1) termelő-fogyasztó (1) természetes (1) természetesgyümölcsészet (2) természetvédelem (6) termőföld (7) terv (1) tervezett elavulás (2) tévutak (4) tilos rádió (1) tippek (5) tisza (1) toma jelenti (2) törpék (1) TrumDeal (1) Trump (4) TTIP (23) TTIPkedd (1) TTIPleaks (1) TTIPtrump (1) TTIPtuesday (1) tüntetés (4) tűzifa (3) UBS (1) Umweltinstitu München (1) UNESCO (2) UNtreaty (2) USA (2) vadvirágok (1) vadvirágos rét (2) Vallónia (1) válság (2) védett fajok (2) vegyianyagok (8) vélemény (1) vendégcikk (3) vér (1) Verespatak (5) vers (2) verseny (2) vetélkedő (1) vetőmagok (1) vetőmagszennyezés (1) video (10) videó (1) Viktor Frankl (1) világbank (2) világörökség (2) virág (1) virágbomba (1) víz (2) vízgazdálkodás (1) vízierőmű (2) víztúlfogyasztás (1) VWgate (1) Western Digital (1) WHO (2) WTO (1) zöldhelyreállítás (1) Zöld Kapcsolat Egyesület (2)

Közösség

Kövess minket a Facebookon!

Olvass minket a Twitteren!

süti beállítások módosítása