Felső-Nyitrában fontosabb az egészséges környezet, mint egy újabb szénbánya

Írta MTVSZ_Alexa , 2018. június 16. 14:12 , Hozzászólsz?

Címkék: energia bánya szénerőmű bányaprojekt energiaátmenet just transition

trencin-1526379886-23.jpg

Az alábbi sztori tanulsággal szolgál az észak-magyarországi régió bányászata és szénerőműve számára is. Sőt, a Dunába ömlő Nyitra folyó miatt a bányaterv hazánkat is súlyosan érinti, a határon átnyúló káros hatások miatt. 

Jöjjön az ügy:

A nyugat-szlovákiai trencséni regionális hatóság átmenetileg megakadályozta a HBP (Hornonitrianske bane Prievidza) vállalat egy bányájának bővítését. Ugyanis elutasította a 2018 tavaszi változtatásokat a régió zónatervében, ami az új bányaterület működését tette volna lehetővé. A hatóság így a régió jövőjét egy magán bányavállalat érdekei elé helyezte.

Különösen problémásak voltak a cég tervei: eszerint a Nyitra folyót el kellene terelni és a vasútvonalat áthelyezni ahhoz, hogy működtethessék a bányát 2023 után.

Most a szlovák kormánynak egyértelműen el kell köteleznie magát amellett, hogy a szénbányászatot 2023-ig fokozatosan felszámolja. A konkrét határidő megadása azt jelentené, hogy a szlovák hatóságok az állampolgárok egészségének megóvását, valamint a víz, a talaj, és az éghajlat védelmét fontosabbnak tartják egy magán bányavállalat érdekeinél.

11 érv, hogy miért kellene a szlovák kormánynak - példát mutatva Magyarország számára - elköteleznie magát a 2023-as szén-kivezetés mellett:

 

1.Történelmi lehetőség kapujában Felső-Nyitra térségének átalakítása, szerkezetváltása

Szlovákia történelmében jelenleg a legalacsonyabb a munkanélküliség aránya. Felelőtlen lenne tehát, ha az ország nem használná ki ezt a lehetőséget arra, hogy támogassa a zökkenőmentes átmenetet és a régió gazdasági szerkezetátalakítását.

Ráadásul a felső-nyitrai térség egyike annak a négy kísérleti régiónak, amellyel az Európai Bizottság Átmenetben levő szénkitermelő régiók  platformja (Platform on Coal Regions in Transition) foglalkozik. Ki kell használni ezt a megnövekedett figyelmet és támogatást addig, amíg megvan.

 

 2. Az átmenet első szakasza 2023-ra fejeződik be

A bányászat csökkentéséről szóló kormányrendelet 2023 előttre teszi Felső-Nyitra átmenete első szakaszának végét. „Az európai strukturális és beruházási alapok (angolul ESIF) által finanszírozott projekteket sikeresen végre  kell hajtani 2023. december 31-ig. Ezért ebben az időszakban várható a projektek és az átalakítás első szakaszának befejezése. A felső-nyitrai régióban előteremtik a megfelelő feltételeket a bányászcég korábbi alkalmazottainak foglalkoztatására és az egész régió fenntartható fejlődésére” – írja a dokumentum.

Ennek ellenére a bányavállalat 2023 és 2034 között további 5-9 millió tonna barnaszén kifejtését tervezi. Az új széntelep megnyitása (a Nyitra folyó elterelésével együtt) 27-30 millió euróba kerülne.

 

3. Támogatás híján nem lenne piacképes Nyitranovákiban a szénalapú villamosenergia-termelés

A Szlovák Köztársaság Monopóliumellenes Hivatala lezárta a barnaszénalapú villamosenergia-termelés vizsgálatát, amely arra jutott, hogy az elmúlt években a szlovák szénből előállított villamosenergia ára több mint a kétszeresére nőtt a piaci árhoz képest. Pénzügyi támogatás, azaz támogatási mechanizmusok nélkül a termelés nem lenne piacképes a jelentés szerint.

 

4. Az Európai Bizottság felülvizsgálja az állami támogatást

A felszín alatti bányászat Szlovákiában költséges, és a vállalat állami támogatás nélkül rendkívül veszteséges lenne. Az Európai Bizottság felülvizsgálja a feltehetően jogellenes állami támogatást, melyet a HBP kapott a Szlovák Villamos Művek (SE) közvetítésével az SA.38372 számú rendelet alapján.

Ha  határozat születik, amely szerint jogellenes volt a körülbelül 860 millió euró összegű állami támogatás (akár a helyi lignitet égető villamosenergia-termelő számára, akár az új bánya támogatójának), az jelentős hatással lenne a szénalapú villamosenergia-termelésről szóló európai jogi szabályozásra.

 

5. A 2023-ig megtörténő szén-kivezetés eredményeképpen Szlovákiában csökkenni fognak az egészségügyi és a villamosenergia-költségek

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának tanulmánya legalább 160-170 millió euróra becsülte a szociális hasznok értékét a nyitranováki hőerőmű (ENO) és az ahhoz kapcsolódó szénbányák bezárását követő első évben. A tanulmány óvatos becslése szerint 388 millió euróval csökkenne az energiarendszer összköltsége a 2023-as kivezetés után.

 

nyitranovak1.jpg

Nyitranováki szenes hőerőmű. A képet Tomáš Halász készítette a Greenpeace számára

 

6. A térség fenntartható fejlődéséhez van szükség a pénzre

A HBP bányavállalat 27,8 és 30,2 millió euróra teszi a tervezett új nyitranováki bánya felszín-előkészítési költségeit. További költségek várhatóak a bánya megnyitásával és a bányászati műveletek előkészítésével kapcsolatban.

A HBP-nek átlagosan 1 285 808 euró adózás utáni nyeresége volt az utóbbi kilenc évben (2009-2017). A HBP – annak ellenére, hogy 2009-ben és 2010-ben az adózás utáni nettó nyeresége évi körülbelül 2,3 millió euró volt – 17 millió euró állami támogatást kapott ugyanazon folyami és vasúti szakaszok eltereléséhez, amelyeket most újra el akarnak terelni.

A HBP termeléséből származó barnaszén legnagyobb vevője a szlovák Villamos Művek (SE) és a Nováky hőerőmű (ENO).

Információink szerint a bányavállalat előadásában egy tucat projektjüket javasolta támogatásra az Európai Bizottságnak, az Átmenetben levő szénkitermelő régiók európai platformján. A HBP azon felül, hogy a szlovák államtól óriási támogatást kap, abban is reménykedik, hogy hasznot húzhat azon európai alapokból is, amelyek a volt széntermelő régiók átalakítását támogatnák. Mindezt úgy teszi, hogy eközben új bányaterületek megnyitását javasolja.

A széntüzelésű erőművek átlagos életkora az EU-ban 35 év. A nyitranováki erőmű 54 évnél is idősebb, és rendkívül elavult az Szlovák Villamos Művek  szerint. A javítások, melyeket azért hajtanának végre az erőművön, hogy 2021 után is működhessen, több tízmillió eurós beruházást emésztenének fel.

 

7. Nem terelhetjük el a Nyitra folyót

A Szlovák Mezőgazdasági Egyetem szerint a Nyitra már most is a Szlovák Köztársaság egyik legszennyezettebb folyója. A folyószennyezés legfőbb okozói az ipari vállalatok, különösen a nyitranováki vegyi üzem, a hőerőmű és a HBP bányacég. Az EU Víz Keretirányelve alapján Szlovákia köteles megakadályozni minden olyan tevékenység engedélyezését, amely a Nyitra folyó állapotát súlyosbítaná, különösen akkor, ha az engedélyt 2021 előtt adták ki.

 

8. A szénbányászat okozza a legtöbb foglalkozási betegséget a Szlovák Köztársaságban

A HBP az egyetlen szénbánya-vállalat Szlovákiában. Az Országos Egészségügyi Központ adatai szerint a bányászatból származott a legtöbb foglalkozási megbetegedés az elmúlt négy évben összesítve (2014-2017), de az egyes években is: 2015-ben 37, 2016-ban 38, és 2017-ben 29 ilyen esetet regisztráltak.

 

9. Az emberi egészség és az éghajlat védelme a legfőbb közérdek

A szénbányászat és  -tüzelés megszüntetése szükséges ahhoz, hogy Szlovákia a Párizsi egyezményben vállalt kötelezettségét teljesítse, a katasztrofális éghajlatváltozás elkerülése érdekében. Szlovákia üvegházhatású gázkibocsátásának fele az áramtermelésből származik, és nincs más energiaforrás, amely több üvegházhatású gázt termelne, mint a szén. A széntermelés kivezetése Szlovákia üvegházhatású gázkibocsátását 5,00-6,67%-kal csökkentené.

Ráadásul a Szlovák Köztársaság éveken keresztül küszködött a levegőminőségre vonatkozó vállalásai teljesítésével. A nyitranováki hőerőmű (ENO) B3 tartalék égetőegysége volt a legnagyobb kén-oxid-kibocsátó (SOx). 2016-ban az ENO B1.2 égetőművei számítanak a negyedik legnagyobb nitrogén-oxid-kibocsátónak (NOx) Szlovákiában.

A bányavállalat az ún. 1988.évi ILIV.bányatörvény 30. paragrafusának (10) gyakran csupán az első részét említi, azonban a másik – fontosabb–részét is meg kell említeni: „(10) A kitermelés kizárólagos joga fennáll mindaddig, amíg biztosítva van a későbbi bányászat technikai működése, gazdasági hatékonysága és biztonsága, kivéve, ha a fontos közérdek – mint az életbiztonság vagy az emberi egészség védelme – megköveteli a bányászati munka leállítását.”

Az emberek egészsége, a tiszta levegő, a víz, a talaj, valamint az éghajlat védelme a legfőbb közérdek, és elsőbbséget kell élvezniük egy magán bányászati cég érdekeivel szemben.

 

10. Az EU-s országok sorra felhagynak a szénbányászattal

Belgium 2016-ban bezárta az utolsó szénerőművét. Franciaország eredetileg 2023-ra ígérte a szénbányászat megszüntetését, de később ambiciózusabb elkötelezettséget vállalt, mely szerint 2021-re felhagy azzal. Ausztria 2018-ra fogja bezárni az első szénerőművét és a másodikat valószínűleg 2025 előtt. Írország és Olaszország kötelezettséget vállalt amellett, hogy 2025-re teljesen szénmentesítse országát. Svédország 2022-ben zárja be utolsó szénerőművét. Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, Luxemburg, Málta és Svájc sem használ többé széntüzelésű erőművet.

 

11. A szlovák kormánynak egyértelműen el kell köteleződnie a 2023-as teljes szénmentesítésre

Denisa Žiláková, a Felső-Nyitrára vonatkozó közös cselekvési tervért felelős főigazgató szerint a régió átalakítása Pellegrini szlovák miniszterelnök egyik legfőbb célja. Peter Pellegrini már miniszterelnök-helyettesként is említette, hogy támogatná a 2030 előtti szénmentesítést. Szlovákia gazdasági minisztere szerint Szlovákia nem lesz képes 2022 előtt „a bányászat csökkentéséről tárgyalni”. Sólymos László szlovák környezetvédelmi miniszter a One Planet Summit elnevezésű csúcstalálkozón bejelentette, hogy 2023-ra beszüntetik Nyitranovákiban a barnaszén-bányászatot. Még a külföldi szénvállalatok is elismerték a szlovák kormány egyértelmű elkötelezettségét a szükségtelen beruházások és a  sokkhatás elkerülése mellett.

Írta: Juraj Melichar, Föld Barátai Szlovákia (CEPA). Fordította: Stanbury Daniella, lektorálta: Botár Alexa MTVSZ.

A bejegyzés trackback címe:

https://mtvsz.blog.hu/api/trackback/id/tr1814088337

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

MTVSZ blog

A Magyar Természetvédõk Szövetsége (MTVSZ) blogbejegyzései.

Hozzászólások

Címkék

1% (1) 7tévhit klímaváltozásról (1) adócsalás (2) adóelkerülés (1) adóigazságosság (2) adományozás (1) adóparadicsomok (2) Agent Orange (1) agroüzemanyagok (3) akció (3) akciónk (2) aktivizálódj (19) Álló szikla (1) aranybánya (2) atom (4) atomerőmű (5) Aurul (2) Ausztria (1) autóipar (1) autómentes nap (1) Bankfigyelő (4) bánya (5) bányaprojekt (3) bányászat (2) barátai (1) Belgium (2) Berlin (1) Berta Cáceres (1) BindingTreaty (3) biodiverzitás (2) biogazdálkodás (1) biokert (2) biomassza (2) borsod fejlesztéséért (3) börzsőny (1) büntetlenül (4) cancún (20) CETA (11) Chevron (1) chillout (1) cián (2) ciánszennyezés (2) Ciolos (1) cop16 (20) cop17 durban (5) cop18 doha (3) cop19 varsó (1) COP21 Párizs (8) cop21 Párizs (1) cop23 (1) COP24 (1) corporate capture (1) croissant (1) csarna völgy (1) cselekedj (4) csernobil (2) cunami (1) demokrácia (1) Derekegyház (1) dieselgate (1) divestment (1) dohányipar (1) EBRD (4) EFSA (1) egészség (1) éghajlatváltozás (41) éghajlatvédelem (4) EIB EBRD (1) élelmiszer-önrendelkezés (12) élelmiszer önrendelkezés (1) életmód (2) ellenállás (1) emberiség elleni bűntett (1) emberi jogok (2) endokrin (1) energia (25) energiaátmenet (4) energiabiztonság (5) energiahatékony (1) energiapolitika (1) energiatakarékosság (18) energiatudatosság (10) energia demokrácia (1) energia kutatás (1) ENSZ (3) erdő (2) eredményhirdetés (1) értékelés (6) esőerdők (1) EU (7) Európai Bíróság (3) Európai Bizottság (2) Európai Parlament (4) Európai Unió (3) eu elnökség (1) eu költségvetés (2) falusi önkormányzatok (1) fejlődő országok (1) fekete kígyó (3) felújítás (2) felvonulás (1) fenntarthatóság (3) fenntartható vidékfejlesztés (1) fesztivál (1) fiatal föld barátai (4) film (2) fogyasztás (10) föld (2) földhő (1) földrengés (2) földspekuláció (1) földszerzés (1) földtörvény (1) földzsákmánylás (5) Föld Barátai (10) föld barátai (27) föld napja (1) folyószabályozás (1) fotó (1) fukusima (2) fűszernövények (1) fűtés (2) Game over (1) gáz (2) gazdasági (1) gázvezeték (1) Genf (2) génmanipuláció (2) génmódosítás (4) génpiszka (15) glifozát (3) globális akciónap (1) globalizáció (7) GMO (2) GMO-Kerekasztal (1) gólya (1) Green-Go (1) gyógynövények (1) gyomirtó (3) hatásvizsgálat (1) háztartás (3) hellókarácsony (1) helyi hős (1) hitel (2) honlapajánló (2) hulladék (1) hülyeség kora (1) IARC (2) ICS (3) igazságosság (1) ingyenhitel (1) ISDS (8) itt az idő (1) japán (1) jelentés (3) jó példák (1) just transition (5) Kalifornia (1) katasztrófa (1) Katowice (1) képek (4) késés (1) kiadvány (1) kibocsátás (1) Kína (1) Kishantos (3) kitermelőipar (1) klíma (3) klímaper (1) klímapolitika (32) klíma igazságoság (6) költségek (4) konferencia (20) könyv (1) környezeti-társadalmi károk (1) közmeghallgatás (1) közösségépítés (8) közösségi energia (11) közösségi kert (1) kukorica (1) kutatás (2) land grab (5) Lechner Judit (1) lengyel (1) levél (1) lignit (2) lobbi (1) luxleaks (1) magvetés (2) Malmström (2) marco jelenti (19) Megnette (1) megújuló energia (9) Merkel (1) MFB (1) millenniumi celok (2) Miskolc (1) Mongólia (1) Monsanto (2) Monsanto Tibunal (1) MTVSZ (11) multik (2) NAFTA (2) napelem (2) naperőmű (1) Natura2000 (1) nemzetek feletti vállalatok (2) nemzeti parkok (1) nemzetközi egyezmény (3) Nemzetközi Energiaügynökség (1) no2ISDS (2) no gmo (1) nyári tábor (1) nyeleni europe forum (1) nyersanyagok (1) nyílt (1) offsetting (1) ökocídium (1) ökológiai lábnyom (1) ökolokalizmus (1) olajpálma (1) olajszennyezés (1) Olaszország (1) olkiluoto 3 (1) önkénteseink (2) önrendelkezés (2) Otthon Melege (1) Paks (1) palagáz (1) pályázat (7) Párizsi Megállapodás (2) pénz (3) PeoplesBudget (1) petíció (12) Philip Morris (1) polgármester (1) Pozsony (1) pro natura svájc (1) radioaktív (2) rákkeltő (2) reaktor (3) regionális fejleztés (2) rekultiváció (1) reménysugár (1) riadólánc (1) Rio+20 (1) romániai ősz (1) Roundup (2) Seattle (1) Seralini (1) shell (1) Shell (1) Sigmar Gabriel (2) sóder (1) Standing Rock (3) StopTTIP (19) Stop Corporate Impunity (2) strukturális alapok (2) sugárzás (2) szabadkereskedelem (24) szállópor (1) szalmaépítészet (4) szavazás (1) szénerőmű (3) szennyezés (1) szénrégió (1) szökőár (1) tájfajták (2) talajpusztulás (1) tanulmányút (1) távhő (1) technológia (1) termelő-fogyasztó (1) természetvédelem (5) termőföld (7) tévutak (4) tilos rádió (1) tippek (5) tisza (1) toma jelenti (2) Trump (1) TTIP (22) TTIPkedd (1) TTIPleaks (1) TTIPtuesday (1) tüntetés (2) UBS (1) UNESCO (2) UNtreaty (1) USA (2) Vallónia (1) válság (1) védett fajok (2) vegyianyagok (2) Verespatak (3) vers (1) verseny (2) vetélkedő (1) vetőmagok (1) vetőmagszennyezés (1) video (10) videó (1) világbank (2) világörökség (2) víz (2) vízgazdálkodás (1) vízierőmű (1) víztúlfogyasztás (1) VWgate (1) WHO (2) WTO (1)

Közösség

Kövess minket a Facebookon!

Olvass minket a Twitteren!